Ibraahiim jarrabamiya

Downloads: 
  • File icon Ibraahim jarrabamiya - Genesis 22
    Download View284.95 Kiilu baayt

Ibraahiim jarrabamiya.

Ooktaabi aaykuuna th’aat agriiya, umasallas ukirkimiyaay th’aat sinaakira.