Raa'uut

Downloads: 

إن قصة راعوث قصة رعوية جميلة عن الزواج.

تتبع راعوث حماتها إلى أرض غريبة، وتصبح أحد أجداد داود ويسوع.

Ooktaabi aaykuuna th’aat agriiya, umasallas ukirkimiyaay th’aat sinaakira.