Raa'uut

Downloads: 
 • File icon Noo'miiwwa Raa'uutwa - Ruth 1
  Download View354.84 Kiilu baayt
 • File icon Raa'uutwa Boo'aaswa immararaayna - Ruth 2
  Download View282.32 Kiilu baayt
 • File icon Raa'uut doobaab timri - Ruth 3
  Download View273.03 Kiilu baayt
 • File icon Boo'aas Raa'uut id'ir - Ruth 4
  Download View277.35 Kiilu baayt

إن قصة راعوث قصة رعوية جميلة عن الزواج.

تتبع راعوث حماتها إلى أرض غريبة، وتصبح أحد أجداد داود ويسوع.

Ooktaabi aaykuuna th’aat agriiya, umasallas ukirkimiyaay th’aat sinaakira.