Maarkooseeb W'injiil

Downloads: 
 • File icon Yuuhanna um'amadaan usalal isoomir -
  Download View463.63 Kiilu baayt
 • File icon Yasuu'a tak garbamaab mheeliya -
  Download View374.3 Kiilu baayt
 • File icon Yasuu'a ootak w'ayi ayaab iktiyeeb mheeliya -
  Download View370.86 Kiilu baayt
 • File icon Iteeraay misaal -
  Download View304.4 Kiilu baayt
 • File icon Yasuu'a tak jin hooy iifiiniib mhelliya -
  Download View384.95 Kiilu baayt
 • File icon Yasuu'a Naasraay itooraab -
  Download View318.69 Kiilu baayt
 • File icon Yhoobaaya t'aliim -
  Download View373.63 Kiilu baayt
 • File icon Yasuu'a fadhig alfaab dehay m'ariit tamsiya -
  Download View389.01 Kiilu baayt
 • File icon Yasuu'iib umatuun usidkiib -
  Download View429.7 Kiilu baayt
 • File icon Eed'arwa ifadag -
  Download View401.13 Kiilu baayt
 • File icon Yasuu'a Oorshaliim Algudis shuumiya -
  Download View385.85 Kiilu baayt
 • File icon Ikiraaykinaay mitaal -
  Download View405.02 Kiilu baayt
 • File icon Ukwaasanaay oogawi kat'amti -
  Download View384.99 Kiilu baayt
 • File icon Yasuu'a Beetanyiib ibi -
  Download View417.44 Kiilu baayt
 • File icon Biilaatoos Yasuu'a araatiini -
  Download View383.06 Kiilu baayt
 • File icon Yasuu'a tooyati yakiya -
  Download View333.63 Kiilu baayt

يبدأ إنجيل مرقس بإعلان ألوهية يسوع.

وتظهر حياة يسوع وسط الزحام مساعدًا للناس من حوله.

ولايزال الناس يتبعونه حتى عندما يطلب الراحة: ويتعرض للمقاطعة حتى في وقت صلاته.

في الأصحاح الثالث، يظن أصدقاءه أنه غير متزن لأنه يلبي الكثير من طلبات المساعدة.

Ooktaabi aaykuuna th’aat agriiya, umasallas ukirkimiyaay th’aat sinaakira.