Luugaay W'injiil

Downloads: 
 • File icon Yuuhanna um'amadaan Yasuu'iit tumifraywa - Luke 1
  Download View408.52 Kiilu baayt
 • File icon Yasuu'iit tumfiraay Luke 2
  Download View364.1 Kiilu baayt
 • File icon Yuuhanna um'amadaan - Luke 3
  Download View449.86 Kiilu baayt
 • File icon Uubliis Yasuu'a jarrabiya - Luke 4
  Download View393.55 Kiilu baayt
 • File icon Yasuu'wa kwiriyaatay y'awwaleebwa - Luke 5
  Download View383.49 Kiilu baayt
 • File icon Tusabti bhali - Luke 6
  Download View405.19 Kiilu baayt
 • File icon Dheeshi daabti khaddaami isin'ir - Luke 7
  Download View400.45 Kiilu baayt
 • File icon Yasuu'a iramt teem'a - Luke 8
  Download View406.57 Kiilu baayt
 • File icon Yasuu'a itamna malu linguumiya - Luke 9
  Download View415.56 Kiilu baayt
 • File icon Yasuu'a asarama tamuunwa malu da linguuyiini - Luke 10
  Download View388.84 Kiilu baayt
 • File icon Tusiileel - Luke 11
  Download View404.58 Kiilu baayt
 • File icon Oosdik eegwsir anuub Luke 12
  Download View383.55 Kiilu baayt
 • File icon Ukwaasanaay dehaay agarna! - Luke 13
  Download View384.33 Kiilu baayt
 • File icon Yasuu'a tak mheeliya - Luke 14
  Download View384.54 Kiilu baayt
 • File icon Ookwidhwa oomraayi mitaal - Luke 15
  Download View370.25 Kiilu baayt
 • File icon Uwakiil ukhaayin - Luke 16
  Download View379 Kiilu baayt
 • File icon W'eemaanwa ushagaawwa - Luke 17
  Download View376.92 Kiilu baayt
 • File icon Tutakat utakuuh ayaab iiktiyeetwa, ugaadiiwwa - Luke 18
  Download View390.95 Kiilu baayt
 • File icon Yasuu'wa Sakaawwa - Luke 19
  Download View395.78 Kiilu baayt
 • File icon Yasuu''iit had'aayeetiit raat - Luke 20
  Download View392.65 Kiilu baayt
 • File icon Tutakat utakuuh ayaab iiktiyeeti miyaaw - Luke 21
  Download View300.13 Kiilu baayt
 • File icon Yasuu'iib umadarwa, Yahuudaay tukhayaanaawwa - Luke 22
  Download View403.99 Kiilu baayt
 • File icon Biilaatoos Yasuu'a araatamiini - Luke 23
  Download View392.5 Kiilu baayt
 • File icon Yasuu'a idhhan - Luke 24
  Download View385.91 Kiilu baayt

إن إنجيل لوقا يظهر لنا يسوع "كابن الله".

ويظهر يسوع الشفقة للفقراء، والمنبوذين، والخطاة والمتسولين.

يحتوي على العديد من صلوات يسوع، بما في ذلك الصلاة الربانية، وصلاة ما قبل الصليب والصلاة فوق الصليب.

Ooktaabi aaykuuna th’aat agriiya, umasallas ukirkimiyaay th’aat sinaakira.