Yasuu'a baraam winneet akraab isingad

Downloads: 

يهدّئ يسوع العاصفة

Ooktaabi aaykuuna th’aat agriiyaa, umasallas ukirkimiyaay th’aat sinaakira.