Yasuu'a baraam winneet akraab isingad

Downloads: 
  • File icon Yasuu'a iramt teem'a - Luke 8
    Download View406.57 Kiilu baayt

يهدّئ يسوع العاصفة

Ooktaabi aaykuuna th’aat agriiyaa, umasallas ukirkimiyaay th’aat sinaakira.