Yasuu'a baraam winneet akraab isingad

يهدّئ يسوع العاصفة

Ooktaabi aaykuuna th’aat agriiyaa, umasallas ukirkimiyaay th’aat sinaakira.

Thumbnail image

Your encouragement is valuable to us

Your stories help make websites like this possible.